Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Kontaktet:

Kabineti i Ministrit

Enxhi Stublla, asistente e lartë e Ministrit
Tringa Ramadani, Asistente e Ministrit

 


Besa Statovci Çuni, Asistente personale e zëvendësministrit Fadil Arifi

Email: infokabineti.mti@rks-gov.net

Email: enxhi.stublla@rks-gov.net

      +383 (0) 38 200 36566

Email:  tringa.ramadani@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36581


Email: besa.statovci.cuni@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36 636

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

Email:

flora.namani@rks-gov.net

lindita.rashiti@rks-gov.net

Tel.: +383 (0) 38 200 36 501

Divizioni për Komunikim

Email: zkp.mti@rks-gov.net,

Tel: +383 (0) 38 200 36  543 
       +383 (0) 38 200 36  512

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA)

Email: info.kiesa@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36 557
      +383 (0) 38 200 36 585

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve Kosovare (ARBK)

Email: prestreshi@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36 530

Divizioni i Prokurimit

Email: burim.koraqi@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36 513

Inspektorati i Tregut

Email: naim.hajra@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36 615

Agjencia për Pronësi Industriale (API)

Email:

Tel: +383 (0) 38 200 36 526

Agjencia e Metrologjisë së Kosovës (AMK)

Email: avdullah.jasiqi@rks-gov.net

Tel: +383 (0)  200 36 605

Drejtoria e Akreditimit e Kosovës (DAK)

Email: albina.jashanica@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 20036-618

Agjencia Kosovare e Standardizimit (AKS)

Email: aksinfo@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36-568

Departamenti i Tregtisë

Email: sytrime.dervisholli@rks-gov.net 

Tel: +383 (0) 38 200 36 623

Departamenti i Industrisë

Email: fehmi.mulaj@rks-gov.net

Tel: +383 (0)  200 36  545

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

Email: gentiana.islamaj@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36 619

Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave

Email: dardan.nallbani@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36

Departamenti Ligjor

Email: selvie.ceku@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36 588

Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit

Email: plator.gerdovci@rks-gov.net

Tel: 0800 11000

Departamenti për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike

Email: arton.mucaj@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36-626

Departamenti i Rezervave Shtetërore

Email: ekrem.avdyli@rks-gov.net
           rushit.koca@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36 591  
      +383 (0) 38 200 36 591

Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës

Email: ermal.kutllovci@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36 060