COSME

Kosova tashmë mund të marrë pjesë në programet e COSME-s

Pas ratifikimit të marrëveshjes me BE-në për programin COSME dhe publikimit në Gazetën Zyrtare, me datën 10.08.2018, Kosova tashmë mund të marrë pjesë në programet e COSME-s të cilat ofrojnë shumë mundësi për sektorin privat.

Në kuadër të programit COSME të BE-së janë të hapura dy thirrjet e mëposhtme në kuadër të shtyllës “Access to Finance” (Qasje në financa), që dedikohet për ndërmjetësit financiarë.

Për informata më të hollësishme shikoni në dy linqet e mëposhtme:

COSME Loan Guarantee Facility LGF: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm 

COSME Equity Facility for Growth EFG:   http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/index.htm