Stafi Mbështetës

Enxhi Stublla, asistente e lartë e Ministrit

Email: enxhi.stublla@rks-gov.net

Tel:       +383 (0) 38 200 36566


Tringa Ramadani, asistente e Ministrit

Email:  tringa.ramadani@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36 581

 

Besa Statovci Çuni, asistente personale e zëvendësministrit Fadil Arifi

Email: besa.statovci.cuni@rks-gov.net

Tel: +383 (0) 38 200 36 636

 

Ardiana Bajrami, asistente e zëvendësministrit Bekim Jupa

Email: ardiana.bajrami@rks-gov.net
Tel:  +381 (0) 38 200 36 533

 

Albana Temaj, asistente e zëvendësministres, Arbëresha Krasniqi

Email: albana.temaj@rks-gov.net
Tel: +383 (0) 38 200 36 553