Këshilltarët Politikë

Durim Limaj, Këshilltar i Lartë Politik dhe Shef i Kabinetit të Ministrit

Tel: +383 (0)38-200-36-504

Email: durim.limaj@rks-gov.net

 


Bajram Tahiri, Këshilltar Politik i Ministrit

Tel: +383 (0)38 -200-36-523

Email: bajram.tahiri@rks-gov.net
Mervan Rexhepi, Këshilltar Politik i Ministrit

Tel: +383 (0)38-200-36-523

Email: mervan.rexhepi@rks-gov.net