• Shijoni bukuritë e Kosovës

  Informata  për Kosovën, ngjarjet kulturore, këshilla për udhëtim, akomodim, kontakt e informata etj klikoni ne vizito Kosoven

  Mendimi i eksperteve nderkombertare mbi Turizmin ne Kosove ne Visit Kosovo!

  .

 • Agjencioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë (ARBK - ja) bën regjistrimin e bizneseve të reja dhe ri-regjistrimin e tyre si:

  • Biznese Individuale
  • Ortakëri të përgjithshme
  • Ortakëri të kufizuar
  • Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
  • Shoqëri aksionare
  • Kompani të huaj
  • Ndërmarrje shoqërore
  • Ndërmarrje publike
  • Kooperativa bujqësore
  • Ndërmarrje të tjera nën juridiksionin e AKM-së

  Për më shumë informata vizito www.arbk.org

  .

 • Informata per biznes

  Fillimi i një biznesi

  • Biznesi fillestar
  • Regjistroni biznesin tuaj
  • Rregullativa ligjore
  • Punësimi për te tjerët
  • Planifikimi i Biznesit
  • Ndihmë


  Financimi i biznesit

  • Sistemi Bankar
  • Tatimet dhe tarifat
  • Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)


  Importi & Eksport

  • Importi
  • Eksporti
  • Rregullativa, Importi & Eksporti
  • Terme Doganore
  • Ecuria e Çmimeve me Pakicë

  Per me shume informata ju lutem klikoni ne Mbeshtetje per Bizneset Kosovare

   

  .

Bëj pyetje

Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim.

Emri
Email Addresa
Subjekti
Mesazhi