Sekretari i Përgjithshëm

U.d. Sekretare e Përgjithshme,

Gentiana Islamaj

Address:
Lagjja e Spitalit, Rruga "Muharrem Fejza", 10000 -Pristinë, Kosovë

Contact:
+381 38 200 36 502

E-mail:
gentiana.islamaj@rks-gov.net