Sekretari i Përgjithshëm

Sekretar i Përgjithshëm,

Burim Rreci

Address:
Lagjja e Spitalit, Rruga "Muharrem Fejza", 10000 -Pristinë, Kosovë

Kontakt:
+383 38 200 36 502

E-mail:
burim.rreci@rks-gov.net