CEED-Programe për aftësim profesional

CEED – Programe për aftësim profesional

CEED ju ofron ndërmarrësve afaristë njohurinë “know-how” përmes programeve të saj mbështetëse, por njëkohësisht edhe lidh pjesëmarrësit me mentorët dhe me një komunitetit të ndërmarrësve që mund të ndihmojnë bizneset e tyre të kalojnë në një nivel më të lartë. Kombinimi i përgjithshëm i lidhjeve të tregut, Angazhimi i komunitetit, zhvillimi i kapaciteteve dhe qasja në kapital dallojnë CEED-in nga të tjerët.

Programet përshpejtuese të CEED-it janë zhvilluar për të reflektuar fazën e një kompanie në rritje, duke u fokusuar në njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të menaxhuar një kompani në rritje.

Për informata të mëtutjeshme klikoni linkun: www.ceedkosovo.org