Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim -BERZH (EBRD), Fondi për zgjerimin e ndërmarrjeve - ENEF

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim - BERZH (EBRD), Fondi pwr zgjerimin e ndërmarrjeve - ENEF

BERZH në bashkëpunim me partnerët tjerë si Bashkimi Europian, Banka KfW, dhe Fondi Europian për Investime (EIF) kanë krijuar një fond investiv që do të ofroj përkrahje finansiare dhe teknike në formë të ekuiteteve dhe kuazi-ekuiteteve për ndërmarrjet nga Ballkani Perëndimor që kanë potencial të zgjerimit të aktiviteteve të tyre afariste. 

Kriteret dhe përfitimet
•    NMV-të me potencial të lartë të rritjes
•    Ofron finansim në formë të ekuiteteve për zgjerimin e ndërmarrjeve të tyre
•    Ndërmarrjet e kualifikuara mund të marrin investime nga 1 deri 10 mil. EUR
•    Asistencë në këshillim nga eskpertët e BERZH –it.

Për informata të mëtutjeshme klikoni linkun: http://www.wbedif.eu/about-wb-edif/enterprise-expansion-fund-enef/