Zëvendësministrat

Bekim Jupa

Zëvendësminister

+383(0)38 200 36533

bekim.jupa@rks-gov.net

Të dhënat personale:

Bekim Jupa, i lindur me 11 korrik 1981 në fshatin Molliq, Komuna e Gjakovës, në Kosovë


Statusi martesor: I martuar

Jeton në Prishtinë me bashkëshorten dhe ka tre fëmijë.

 

Biografia:

Me datë 19.04.2018, z. Bekim Jupa është emëruar zëvendësministër i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë

 

Para emërimit në pozitën e Zëvendësministrit, z. Bekim Jupa ka ushtruar pozitën:

2008–2017, - Menaxher në Administratën Tatimore të Kosovës

 

Aktiviteti politik:

2004 - Është anëtar i Kryesisë së PDK-së, Dega Gjakovë,

2004 – 2012 - ka qenë Kryetar i Rinisë Demokratike, Dega Gjakovë,

2007-2012- Ka qenë anëtar i Kryesisë në nivel të përgjithshëm të RDK-së,

2013 – Vazhdon të jetë Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të PDK-së,

2017 – Është Këshilltar Komunal dhe Shef i Grupit të Asamblistëve nga radhët e PDK-së.

 

Edukimi:

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik

Titulli i fituar: Jurist i Diplomuar

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik

Dega: E Drejta Ndërkombëtare

Titulli i fituar: Magjistër i së Drejtës Ndërkombëtare.