Vesti

Ministar Shala izdaje naredbu, zabranjuje prodaju proizvoda u kojima nije navedeno Kosovo kao država

Prishtinë, 19/11/2018

Ministar trgovine i industrije, Endrit Shala, izdao je naredbu u nizu sprovođenja politika koje osnažuju Republiku Kosovo.

Nakon prijave građana kao i nakon inspekcije i provere stanja od strane tržišne inspekcije, ona je naišla na neku robu uvezenu na Kosovo sa natpisom "Kosovë/o dhe Metohi", "Kosovë/o UNMIK" ili "Kosovë/o Rezoluta 1244", ministar Shala je izdao naredbu kojom se zabranjuje prodaja ovih proizvoda u prodajnim mestima i njihov ulazak na Kosovo.

Nakon potvrđivanja ove situacije, ministar trgovine i industrije, Endrit Shala, je izdao naredbu tržišnoj inspekciji i zatražio od njih da zatraže od ekonomskih operatera da odmah uklone sa tržišta proizvode sa oznakom "Kosovë/o dhe Metohi", "Kosovë/o UNMIK“ ili "Kosovë/o Rezoluta 1244" ili bilo koji drugi naziv u suprotnosti sa zvaničnim nazivom Republike Kosovo.

Takođe, ministar Shala je zatražio i od Carine Kosova da ne dozvoli ulazak na Kosovo proizvoda koji sadrže oznake sa takvim nazivima.