Lajme

Veprimtaritë ekonomike që mund të ushtrojnë aktivitetin ekonomik sipas vendimit të Qeverisë së Kosovës

Prishtinë, 13/11/2020

Në bazë të Vendimit nr.01/42, të datës 11.11.2020, të Qeverisë së Republikës së Kosovës, (pika 20) për masat e përgjithshme dhe specifike për mbrojtjen nga pandemia COVID-19, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë i bën të ditura masat për mbarëvajtjen e veprimtarive ekonomike.

Veprimtaritë e lejuara i gjeni në këtë vegëz

Mundësia e qarkullimit të lirë të bizneseve dhe punëtorëve bëhet duke aplikuar në formën zyrtare në sistemin elektronik EDI-ATK.
Me konfirmimin e dokumentit të EDI-ATK mund të kryhen nevojat e operatorëve ekonomikë.