Zyra e Sekretarit të Pergjithshëm

 

U.d. Sekretar i Përgjithshëm

Agron Maxhuni

 

 

Adresa:
Lagjja e Spitalit, rr. "Muharrem Fejza", 100000 - Prishtinë

 

Kontakt:
+381 38 200 36 502

 

E-mail:
agron.maxhuni@rks-gov.net