Lutfi Zharku, ministër: 2008-2010

 
 

MINISTËR I TREGTISË DHE INDUSTRISË (janar 2008 - tetor 2010)

Lutfi Zharku

 

E-mail:
lutfi.zharku@rks-gov.net