Ismet Mulaj, ministër: tetor-dhjetor 2014

 
 

MINISTËR I TREGTISË DHE INDUSTRISË (tetor-dhjetor 2014)

Ismet Mulaj

 

Adresa:
Lagjja e Spitali, rr. "Muharrem Fejza", 100000 - Prishtinë

 

Kontakt:
+381 (0)38 512 944

 

E-mail:
ismet.mulaj@rks-gov.net