Këshilltarët Politikë

 

Lulzim Krasniqi

Shef i Kabinetit dhe Këshilltar Politik

      email: lulzim.u.krasniqi@rks-gov.net;

      Tel: 038 200 36 504

Besart Dreshaj

Këshilltar i Lartë Politik 

e-mail: besart.dreshaj@rks-gov.net;

      Tel: 038-200-36-533

Kujtim Isa 

Këshilltar Politik

e-mail: Kujtim.Isa@rks-gov.net;

      Tel: 038-200-36-523

Mentore Elezaj 

Këshilltare Politike

e-mail: mentore.elezaj@rks-gov.net;

      Tel: 038-200-36-523

Krenare Kaçiu

Këshilltare Politike

e-mail: krenare.kaciu@rks-gov.net;

Tel: 038-200-36-523